Vytisknout

(dále je „klubu“)

I. STANDARDNÍ ZÁSADY BEZPEČNOSTI

  1. PŘÍCHOD NA STŘELNICI

Příchod na střelnici začíná vstupem do „Bezpečného prostoru“ (v určeném prostoru), který slouží k uvedení zbraně do stavu, v jakém ji chce zákazník na střelnici mít z hlediska bezpečnosti.

  1. a) Skryté nošení zbraně
  1. b) Viditelné nošení zbraně
  1. c) Obecné zásady manipulace se zbraní

 

  1. ČINNOST SE ZBRANÍ MIMO STŘELECKÉ STANOVIŠTĚ

Ve společných a veřejnosti přístupných prostorách střelnice (společenské místnosti, toalety, parkoviště, okop, střeliště, venkovní plochy střelnice) je možné manipulovat se zbraní jenom v „Bezpečném prostoru“  (v určeném prostoru). Výjimečně může povolit jiný prostor k manipulaci se zbraní Správce střelnice. Střelivo je možné kontrolovat, plnit do zásobníků a rychlo nabíječů nebo je jinak bezpečně ukládat, v žádném případě je však nedávat do zbraně.

  1. KRITICKÉ PORUŠENÍ BEZPEČNOSTI

Za kritické porušení bezpečnosti se považuje nezpůsobilost k manipulaci, nebezpečná komunikace a nebezpečná manipulace či střelba.

3.1. Nezpůsobilost k manipulací se zbraněmi nebo ke střelbě

3.2. Nebezpečná komunikace

3.3. Nebezpečná manipulace se zbraní a se střelivem

3.4. Nebezpečná střelba

II. ORGANIZACE STŘELBY

  1. Obecné podmínky pro střelbu ze zbraní podléhajících registraci

Střeleckých a dalších služeb „klubu“ může využít každý zájemce za splnění následujících podmínek:

  1. Hlavní zásady střelby na střelnici

III. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ K BEZPEČNOSTI U ZBRANÍ

1. Tři hlavní podmínky výstřelu

2. Tři hlavní důvody nechtěného výstřelu

3. Tři hlavní zásady bezpečnosti

4. Tři hlavní mýty o zbraních